Tahribatsız Muayene; tesislerin işletme öncesi ve işletme süresince ihtiyacı olan, tesis ömrü ile doğrudan ilişkili, hata mekanizmalarının tespiti için gerekli verilerin elde edilmesinde kullanılan, ekipmanların güvenirliğinin temininde hem müşteriler hem de sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflar için kritik öneme sahiptir.

Integrity NDT Mühendislik; tüm endüstriyel sektörlerdeki uzun yıllar yapmış olduğu saha çalışmalarından kazandığı deneyimlere dayanarak duruşların yönetim ve planlaması, hedeflenen hata mekanizmalarının tespiti için uygun tekniklerin seçilmesi ya da geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunar.

Integrity NDT Mühendislik, tüm ana NDT yöntemlerinde ISO 9712 standardı gereklerini yerine getiren seviye 2 ya da seviye 3 sertifikalı ve çeşitlilik anlamında zengin deneyime sahip bir kadroya sahiptir.

Konvansyonel NDT Hizmetleri:
  • Gözle Muayene
  • Penetrant Testi
  • Manyetik Parçacık Testi
  • Manual Ultrasonik Test