Phased Array Ultrasonik Muayene

Ultrasonik phased array, ultrasonik sesleri üretme, algılama ve görüntüleme için geliştirilmekte olan yeni bir tekniktir. Phased array tekniği tek elementli demet yerine birçok ultrasonik element kullanarak ve elektronik olarak zaman gecikmesi uygulayarak yapıcı ve yıkıcı girişim ile birçok ultrasonik ses demeti üretir. Phased array önemli teknik avantajlar sunuyor. Kaynak testleri ve santral izlemeleri için standart ultrasonik yönteme göre phased array tekniği sabit prob pozisyonu için demetleri yönlendirilebilir, taranabilir, süpürülebilir ve elektronik olarak odaklanabilir. Demet kontrolü ile yan duvarda kaynamama gibi beklenen süreksizliklere seçilen açı ve odaklama özellikleri ile demeti dik olarak yönlendirmek mümkündür.

Ultrasonik Phased Array Avantajları

Phased array gerçek zamanlı üç önemli prob parametresini mümkün kılar

  • Odak uzaklığı: sürekli ve dinamik olarak ayarlanabilir
  • Demet açısı: sürekli ve dinamik olarak ayarlanabilir
  • Odak genişliği: dinamik olarak ayarlanabilir

Ekstra faydaları

  • Probun içerisinde çoklama ile ultrasonic demetin hızlı yer değiştirmesini mümkün kılar

Ultrasonik phased array başlıca faydaları

  • Standart taramaya göre tek yönlü yüksek hızlı tarama
  • Karmaşık parçaların veya kalın bileşenlerin çeşitli alanlarında odak derinliği ve genişliğini optimize etme
  • Küçük ve basit tek prob kurulumu ile birden fazla demet üretme
  • Kolay kurulumlu tek eksenli tarama sistemleri
  • Östenitik malzeme ve benzemez metallerin kaynaklarında daha iyi tespit
  • Radyografik görüntülemeye alternatif

TOFD (Time of Flight Diffraction)

TOFD yöntemi ve uygulama detaylarına ait gerekli dokümantasyonlar hazırlanmıştır. Kusurların saptanmasında kırınan enerjiyi kullanarak, kusurların yönelim ve morfolojisine, standart darbe yankı tekniklerine göre daha az bağımlıdır, kusur tespit olasılığı ve gelişmiş boyutlandırma özellikleri daha üstündür. Bunlara ek olarak, bilgisayarlı elektronik veri tutma ve depolama ile birlikte hızlı tarama imkanı sunar. ASME Bölüm V Ek III standardına göre TOFD hizmet öncesi muayenelerde Radyografinin alternatifi olarak kabul edilmiş olup boru kaynağı ve kalın duvarlı basınçlı kap üretiminde kullanımı oldukça yaygındır.

Hassasiyeti ve boyutlandırma kabiliyeti ile TOFD, işletmedeki materyal ve hata izlemesi için mükemmel bir yöntemdir. Kök erozyonu, stres korozyon çatlağı, tank kaplamaları, hidrojen atağı, kaynak ve Steam Chest çatlakları vb. hataların izlenmesinde TOFD tekniği ilgili mühendislere fayda sağlamaktadır.

Integrity NDT personeli TOFD uygulamalarında, yönetiminde ve planlamalarında hizmet öncesi ve işletmedeki projeler için dünya çapında 10 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Muayenelerimizi gerçekleştirmek için özel tarama ekipmanları ve TOFD prosedürlerini geliştiriyoruz.